Atık Pillerin Toplanması

Atık Pillerin Toplanması , DUYURU

 

                  Başkanlığımız ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında “Atık Pillerin Toplanması” konusunda imzalanan ve devam etmekte olan protokol ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması hedeflenmiştir.

                  31/08/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğince atık pillerin İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi amacıyla ilçemizde bulunan okullara ek olarak, kurum, kuruluş, işletmeler ve vatandaşlarımız tarafından da biriktirilen Atık Piller Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce belirlenen Toplama Noktasında teslim alınacak olup, talep edildiği takdirde işletme, kurum ve kuruluşlara tarafımızdan Atık Pil Toplama Kutusu verilecektir.

                  Daha temiz bir çevre ve sağlıklı yarınlar için, tüm vatandaşlarımızı destek olmaları konusunda hassasiyete davet ediyor ve katılımlarını bekliyoruz.

                  UYARI!  

              Bir pil; olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli 600.000 litre suyu  kirletmektedir.Pillerin içindeki zararlı maddeler yeraltı sularına karışarak suları kirletir.

              Toprağa atılması durumunda ise İçeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 m² alan toprak kirlenir. Kirlenen toprak verimsizleşir ve o alanda yaşayan canlılar da olumsuz etkilenir.

                  DİKKAT!

  • Akmış pilleri çıplak elle tutmayınız!
  • Pilleri %100 verimli kullanınız ve bitmeden atmayınız.
  • Şarj edilebilen pilleri tercih ediniz.