DUYURU - İLAN

DUYURU - İLAN , DUYURU

06/08/2020 Tarih ve 24 Nolu Belediye Meclis Kararı.İlçemiz Hacıpınar Mahallesi İmar 3494 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 nolu parseller ve 3495 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-40560624) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-40105943) değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.