Metruk Bina İlanı

Metruk Bina İlanı , DUYURU

İlçemiz Orta Mahalle Şehit Keramettin Gök Caddesi No:47 adresinde, 3564 Ada 2 Parselde bulunan taşınmazdaki Metruk binanın malikinin adresine erişim sağlanamamıştır. Tutanağın asıldığına dair fotoğrafların 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereği 30 (Otuz) gün süre ile yayınlanacaktır... İlanen duyurulur.