KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Bu müzede, Kaman Kalehöyük, Büklükale ve Yassıhöyük’te yapılan arkeolojik kazı çalışmalarından çıkan buluntuların sergilenmesi amaçlanmıştır. Burada sergilenen eserlere dayanarak, tarihi kronoloji nasıl oluştuğu hakkında, müze ziyaretçilerinin de bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Kazılarda çıkarılan eserlerin sunulduğu bir mekân olmasının yanı sıra bu müzenin Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte, kültürel mirasın korunması için gereken araştırma ve eğitim alanlarında da öncülük yapan bir bütün olarak faaliyet göstermesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, Kaman Kalehöyük çalışmalarına büyük destek veren bölge halkının müze içinde kendilerini kolayca bulabilecekleri ve höyükten elde edilen arkeolojik ve tarihi bilgileri, sergilenen eserlerle birlikte, kendilerinden sonraki nesillere aktarabilmeleri için onlar tarafından sevilen bir müze olması da hedeflenmektedir. Enstitü’de; Araştırma Bölümü, Depo Bölümü ve Lojman Bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır.

Araştırma Bölümü; kazıyla ilgili çalışmalar ve diğer araştırmalar için çeşitli laboratuvarlar, çalışma odaları, kütüphane, konferans salonu ve fotoğrafhaneyi içermektedir. Bu enstitünün çalışma amacı; arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının yürütmek, kazı ve araştırmalarının yürütmek, kazı ve araştırmalarından elde edilen bilgileri ve eserleri incelemek yayınlamasını sağlamaktadır. Ayrıca bilge halkına; eski Anadolu tarihi hakkında bilgi aktararak, tarihi miraslarına sahip çıkmalarının sağlamak da Enstitünün en önemli amaçlarından biridir.