BEYANNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BEYANI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

T.C Vatandaşlık Numarası

Kira Sözleşmesi (Mülk Sahibi İse Gerek Yok)

Şirket İse; Şirket Vergi Levhası

Yetkilinin İmza Sirküsü

İletişim Bilgileri

Ticaret Sicil Kaydı

Şirketin Adres Bilgileri

 

İLAN REKLAM VERGİSİ BEYANI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

T.C Vatandaşlık Numarası

Kira Sözleşmesi (Mülk Sahibi İse Gerek Yok)

Tabela Bilgileri –Şirket İse; Şirketin Vergi Levhası, Yetkililerin İmza Sirküsü, İletişim Bilgileri, Ticaret Sicil Kaydı ve Şirketin Adres Bilgileri Gerekmektedir.

 

EMLAK BEYANI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

T.C Vatandaşlık Numarası

İmza Sirküleri ve Kaşe (Şirketler İçin)

Vekâletname (Başkası Adına Bildirim Verilecekse)

Tapu Fotokopisi

Ruhsat