İŞ YERİ AÇMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

                                                      

SIHHI MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu

2- Tapu  Fotokopisi

3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi

4- Numarataj Belgesi

5- Vergi Levhası Fotokopisi

6- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur)

7- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur)

8- İmza Sirküleri (Şirket ise)

9- 2 adet fotoğraf (Şahıs ise)

10- Nüfus Cüzdan Fotokobisi (T.C. Kimlik No.)

11-İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve  depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu  için) Çay ocağı, Büfe (Sandviç ve Döner Satış Yeri),Kebap Satış Yeri, Pastahane            

12- Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık) (İtfaiye Uygunluk Raporu gerekli olmayan işyerlerinde )

13-  Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restorant, Kuaför ve Berberlerde)

14- Ç.T.V. Makbuz  Fotokopisi (En son ödenen)

15-  Elektrik İç Tesisat Kabul Raporu (Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap  Salonu için)

16- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sıhhi işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar. (Noterden)

 

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu

2- Tapu  Fotokopisi

3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi

4- Vergi Levhası Fotokopisi

5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur)

6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur)

7- İmza Sirküleri (Şirket ise)

8- Mesafe Krokisi

9- Ustalık Belgesi (İçkili Restorant, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya) 

10- 5 Adet Fotoğraf

11- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)

12- Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi (En son ödenen)

13- İtfaiye Uygunluk Raporu

14- Elektrik İç Tesisat Kabul Raporu

15- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)

 

 

ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-  Adli Sicil Kaydı

2- Nüfus Sureti

3- Sağlık Raporu (Bulaşıcığı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

 

 

MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 2 adet fotoğraf

2- Nüfus cüzdan örneği

3- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan)

4- Savcılıktan adli sicil belgesi

5- Ruhsat fotokopisi

6- Noterden mesul müdür sözleşmesi

7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

 

Not: Daha önce çalışmış eski mesul müdür var ise noterden azilname ve eski mesul müdürlük belgesinin aslı 

 

CANLI MÜZİK YAYINI

Canlı Müzik Yayını Talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler

1- Ruhsat Fotokopisi

2- Dilekçe

3- İmza Sirküleri (Şirket ise)

4- 2 adet Fotoğraf (Şahıs ise) 

 

HAFTA TATİLİ RUHSATI

Hafta Tatil Ruhsatı için gerekli belgeler

1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

2- Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı

3- Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf