NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

NİKÂH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

VESİKALIK RESİM (8er ADET):  Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE EVLENME EHLİYET BELGESİ: Yerleşim yeri adresi Kaman Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Evlenme Ehliyet Belgelerini birimimizden temin edebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, başka bir ülke vatandaşı ile evlenecek olanlar; Nüfus Kayıt Örneğini Kaman Nüfus Müdürlüğü'nden temin edeceklerdir.

NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve fotokopileri getirilecektir.

SAĞLIK RAPORU VE TALASEMİ (Akdeniz Anemisi) TESTİ: Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123. ve 124. maddelerinde belirtilen, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) laboratuvar testlerini, Sağlık kuruluşuna birlikte müracaat etmeleri koşulu ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerde, Kamu yararına çalışan Vakıf ve Derneklere ait Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptırabileceklerdir. Alınacak olan test sonuçları her ilçe için yetkili AÇS/AP Merkezlerinde Rapor haline getirilecektir. (Raporlar resimli ve mühürlü olacaktır.)

YABANCI UYRUKLULUK: Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alınacak Türkçe Bekarlık Belgesi (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılacaktır.

Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.

Çiftler Türkçe bilmiyorlarsa, Evlenme Beyannamesi 2 adet doldurulduktan sonra çiftlerin diline tercüme ettirilerek Noterden onaylatılacaktır. Müracaatta ve nikâhta tercüman bulunduracaklardır.

Bekarlık Belgelerinde; Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekar, boşanmış veya dul) uygun olan yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir. Bekârlık Belgelerinde evlenmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunacaktır.

Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)